• 06-47 16 96 83
  • info@jebreintelijf.nl

Fysiotherapie in de geriatrie

Fysiotherapie in de geriatrie richt zich op klachten die ontstaan naarmate mensen ouder worden en/of verschijnselen die veroorzaakt worden door een ziekte of (chronische) aandoening. Fysiotherapie is gericht op oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. Daarnaast adviseert en begeleid de fysiotherapeut zo nodig in de thuissituatie. Samenwerken met andere zorgverleners, zoals een ergotherapeut is hierbij vanzelfsprekend.